Acte Normative

Acte normative ale Republicii Moldova le puteți găsi pe site-ul www.justice.md

 

ACTE NORMATIVENr.Data adoptăriiMonitorul Oficial al RM

Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali

220-XVI19.10.20072007, nr.184-187, art.711
Legea privind societățile cu răspundere limitată135-XVI14.06.20072007, nr.127-130, art.548
Legea privind societățile pe acțiuni1134-XIII02.04.19972008, nr.1-4, art.1
Legea cu privire la întreprinderea de stat146-XIII16.06.19941994, nr.2, art.9
Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi845-XII03.01.19921994, nr.2, art.33
Legea condominiului în fondul locativ913-XIV30.03.20002000, nr.130-132, art.915
Legea privind cooperativele de întreprinzător73-XV12.04.20012001, nr.49-50, art.273
Codul civil al Republicii Moldova1107-XV06.06.20022002, nr.82-86, art.661