Acte Normative

 Actele normative ale Republicii Moldova le puteţi găsi pe site-ul www.justice.md

CODURI, LEGI

Nr.

Data

adoptării

Monitor Oficial al

Republicii Moldova

 Constituţia Republicii Moldova   29.07.1994  1994, nr.1, art.1
 Legea privind piaţa de capital 171 11.07.2012  2012, nr.193-197, art.665
 Legea insolvabilităţii 149 29.06.2012  2012, nr.193-197, art.663
 Legea concurenţei 183 11.06.2012  2012, nr.193-197, art.667
 Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal 133 08.07.2011  2011, nr.170-175, art.492
 Legea pentru ratificarea Memorandumului privind garanţiile juridice şi judiciare contra procesării ilegale a datelor cu caracter personal 110-XVIII 18.12.2009  2009, nr.197-200, art.650
 Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice 20-XVI 03.02.2009  2010, nr.11-12, art.17
 Legea cu privire la secretul de stat 245-XVI 27.11.2008  2009, nr. 45-46, art.123
 Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei 90-XVI 25.04.2008  2008, nr.103-105, art.391
 Legea privind reglementarea valuatră 62-XVI 21.03.2008  2008, nr.127-130, art.496
 Legea cu privire la conflictul de interese 16-XVI 15.02.2008  2012, nr.72-75, art.231
 Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali 220-XVI 19.10.2007  2007, nr.184-187, art.711
 Legea asociaţiilor de economii şi împrumut 139-XVI 21.06.2007  2007, nr.112-116, art.506
 Legea privind societăţile cu răspundere limitată 135-XVI 14.06.2007  2007, nr.127-130, art.548
 Legea cu privire la registre 71-XVI 22.03.2007  2007, nr.70-73, art.314
 Legea privind activitatea de audit 61-XVI 16.03.2007  2012, nr.117-126, art.530
 Legea cu privire la asigurări 407-XVI 21.12.2006  2007, nr.47-49, art.213
 Legea privind regimul metalelor preţioase şi petrelor preţioase 282-XV 22.07.2004  2004, nr.171-174, art.777
 Legea cu privire la organizaţiile de microfinanţare 280-XV 22.07.2004  2004, nr.138-146, art.737
 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 259-XV 15.07.2004  2004, nr.125-129, art.663
 Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător 81-XV 18.03.2004  2004, nr.64-66, art.344
 Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de pază 283-XV 04.07.2003  2003, nr.200-203, art.769
 Legea muzeelor 1596-XV 27.12.2002  2003, nr.23-24, art.81
 Legea cu privire la notariat 1453-XV 08.11.2002  2002, nr.154-157, art.1209
 Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice 1421-XV 31.10.2002  2002, nr.174-176, art.1331
 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală 1402-XV 24.10.2002  2003, nr.14, art.49
 Codul civil al Republicii Moldova 1107-XV 06.06.2002  2002, nr.82-86, art.661
 Legea privind cooperativele de producţie 1007-XV 25.04.2002  2002, nr.71-73, art.575
 Legea cu privire la activitatea de evaluare 989-XV 18.04.2002  2002, nr.102,art.773
 Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 451-XV 30.07.2001  2005, nr.26-28, art.95
 Legea privind cooperativele de întreprinzător 73-XV 12.04.2001  2001, nr.49-50, art.273
 Legea privind grupele financiar-industriale 1418-XIV 14.12.2000  2001, nr.27-28, art.90
 Legea cooperaţiei de consum 1252-XIV 28.09.2000  2000, nr.154-156, art.1156
 Legea privind accesul la informaţie 982-XIV 11.05.2000  2000, nr.88-90, art.664
 Legea cu privire la activitatea editorială 939-XIV 20.04.2000  2000, nr.70-72, art.511
 Legea condominiului în fondul locativ 913-XIV 30.03.2000  2000, nr.130-132, art.915
 Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii 329-XIV 25.03.1999  1999, nr.87-89, art.429
 Legea cu privire la jocurile de noroc 285-XIV 18.02.1999  1999, nr.50-52, art.230
 Legea cu privire la fondurile de investiţii 1204-XIII 05.06.1997  1997, nr.45, art.397
 Legea privind societăţile pe acţiuni 1134-XIII 02.04.1997  1997, nr.38-39, art.332
 Legea privind bursele de mărfuri 1117-XIII 26.02.1997  1998, nr.70, art.464 
 Legea învăţămîntului 547-XIII 21.07.1995  1995, nr.62-63, art.692
 Legea instituţiilor financiare 550-XIII 21.07.1995  2011, nr.78-81, art.199
 Legea ocrotirii sănătăţii 411-XIII 28.03.1995  1995, nr.34, art.373
 Legea presei 243-XIII 26.10.1994  1995, nr.2, art.12
 Legea cu privire la secretul comercial 171-XIII 06.07.1994  1994, nr.13, art.126
 Legea cu privire la întreprinderea de stat 146-XIII 16.06.1994  1994, nr.2, art.9
 Legea privatizării fondului de locuinţe 1324-XII 10.03.1993  2006
 Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi 845-XII 03.01.1992  1994, nr.2, art.33
 Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti 3465-XI 01.09.1989  1989, nr.9, art.217
       

 

HOTĂRÎRI DE GUVERN

Nr.

Data

adoptării

Monitor Oficial al

Republicii Moldova

 Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 736 03.10.2012  2012, nr.212-215, art.799
 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statutului în societăţile comerciale 1053 11.11.2010  2010, nr.226, art.1166
 Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 347 28.03.2007  2007, nr.047, art.367
 Hotărîre cu privire la optimizareastructurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei 163 15.02.2007  2007, nr.25-28, art.177 
 Hotărîre cu privire la punerea în aplicare a numărului de identificare de stat unic al întreprinderilor şi organizaţiilor 861 14.07.2003  2003, nr.153, art.899
 Hotărîre privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Î.S. ,,Camera Înregistrării de Stat" 926 12.07.2002  2002, nr.103-105, art.1039
 Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului-model al cooperativei de construcţie a garajelor şi a Statutului-model al asociaţiei proprietarilor de garaje 365 06.04.1998  1998, nr.56-59, art.380
 Hotărîre cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 294 17.03.1998  1998, nr.30-33, art.288
 Hotărîre privind modul de reorganizare a fondurilor de investiţii pentru privatizare 1041 07.11.1997  1988, nr.2-4, art.1
 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare, funcţionare şi licenţiere a activităţii lombardurilor 204 28.03.1995  1995, nr.23, art.191
 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului model al întreprinderilor municipale 387 06.06.1994  1994, nr.2, art.16
 Hotărîre cu privire la întovărăşirile pomicole 629 13.11.1991  1991, nr.11
 Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului-model al cooperativei de construire a locuinţelor din RSS Moldovenească 338 08.10.1984  1984, nr.011
       

 

Alte documente

Nr.

Data

adoptării

Monitor Oficial al

Republicii Moldova

 Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de registrator la Î.S. ,,Camera Înregistrării de Stat" 52 01.10.2010  
 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la unităţile de schimb valutar 53 05.06.2009  2009, nr.62-64, art.269
 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile autorizate din Republica Moldova 297 25.11.2004  2004, nr.218-223, art.474
 Decretul Preşedintelui RM cu privire la înregistrarea întreprinderilor ce funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova 241 09.12.1991  1991, nr.012
       

 

TRATATE INTERNAŢIONALE

Nr.

Data

adoptării

Monitor Oficial al

Republicii Moldova

 Memorandum privind garanţiile juridice şi judiciare contra procesării ilegale a datelor cu caracter personal   31.10.2008  
 Tratat dintre Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală   26.10.2004  
 Tratat dintre Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală   06.07.1996  
 Acord între Republica Moldova şi Republica Turcia cu privire la asistenţa juridică în materie civilă, comercială şi penală   22.05.1996  
 Tratat între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă şi penală   13.12.1993  
 Tratat între Republica Moldova şi Republica Letonia cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală   14.04.1993  
 Tratat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală   25.02.1993  
 Tratat între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală   09.02.1993  
 Convenţie cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală   22.01.1993  
 Tratat între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală   12.08.1982  
 Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (apostila)   05.10.1961  
 Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Populară Ungară privind asistenţa reciprocă în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Moscova la 15.07.1958 (în vigoare în relaţiile între R. Moldova şi Ungaria din 19.10.2007 în baza Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind succesiunea de către Republica Moldova a tratatelor bilaterale încheiate între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Ungară, semnat la Budapesta la 17.11.2005)   15.07.1958  
       

 

Azi, 30 September 22:51

Cursuri valutare

EUR 18.4793 -0.0925
USD 14.5672 -0.0063
RUB 0.3688 -0.0058
RON 4.1884 -0.0310

Prognoză meteo

Chişinău

Cer senin
  • 13 °C