Avizele agenților economici

  • reducerea capitalului social (art. 36 al Legii Nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată)
a.2007-a.2018a.2019
 
  • schimbarea denumirii (art. 9 al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)
a.2008- a.2018a.2019
 
  • schimbarea sediului (art. 10 al Legii Nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)
a.2008- a.2018a.2019
 
  • inițierea procedurii de radiere a întreprinzătorilor individuali inactivi, persoanelor juridice inactive (art. 26 al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art.174' al Codului fiscal)
a.2008 - a.2019
 
  • inițierea procedurii de radiere a persoanei juridice ale cărei obligații fiscale au fost stinse simplificat prin scădere (art. 26 al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art.174' al Codului fiscal)
a.2008 - a.2019

 
  • radierea persoanei juridice (art. 24 al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)
a.2012- a.2018a.2019
 
  • radierea persoanei juridice a cărei activitate a fost suspendată (art. 26' al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)
a.2018a.2019

 
  • începerea procedurii de reorganizare (art. 20 al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)
a.2014-a.2018a.2019
 
  • începerea procedurii de lichidare a persoanelor juridice (art. 91 al Codului Civil din 06.062002)
a.2014-a.2018a.2019