Modele de documente

Cerere

 

TITLU  
Cerere de înregistrare a persoanei juridice
Cerere de înregistrare a Întreprinzătorului Individual
Formular privind evidența organelor centrale de specialitate ale administrației publice și autorităților administrației publice locale
Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în actul de constituire al persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificărei datelor privind componența nominală a persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în actul de constituire al persoanei juridice privind reducerea capitalului social
Cerere de înregistrare a suspendării activității persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificării datelor privind administratorul persoanei juridice
Cerere de înregistrare a reluării activității persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice privind excluderea persoanei juridice din categoria persoanelor juridice pasive
Cerere de înregistrare a începerii procedurii de reorganizare al persoanei juridice 
Cerere de înregistrare a reorganizării persoanei juridice 
Cerere de înregistrare a începerii procedurii de dizolvare a persoanei juridice 
Cerere cu privire la radierea persoanei juridice 
Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în datele înscrise în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali 
Cerere de radiere din Registrul de stat al întreprinzătorului individual 
Cerere cu privire la eliberarea copiei de pe (și/sau familiarizarea cu) documentele din dosarul de evidență al persoanei juridice / întreprinzătorului individual
Cerere cu privire la eliberarea informației / extrasului din Registrul de stat 
Cerere de corectare a erorilor 
Cerere de perfectare a actului de constituire al persoanei juridice
Cerere de perfectare a documentelor pentru modificarea actului de constituire al persoanei juridice
Cerere de înregistrare a Cabinetului individual al medicului de familie
Cerere de înregistrare a Centrului medicilor de familie
Cerere de înregistrare a reorganizării Centrului medicilor de familie

 

Actele de constituire 

 

TITLU  
Statutul Societății cu Răspundere Limitată
Statutul Societății cu Răspundere Limitată cu 2 sau mai mulți asociați
Contract de constituire al Societății cu Răspundere Limitată
Actul de constituire al Societății pe Acțiuni
Actul de constituire al Societății în Comandită
Actul de constituire al Societății în Nume Colectiv
Statutul Cooperativei de Producție
Statutul Cooperativei de Întreprinzător
Statutul Asociației de Economii și Împrumut a Cetățenilor
Statutul Asociației Proprietarilor de Garaje

Statutul Asociației de Coproprietari în Condominiu

Statutul Asociației Proprietarilor de Locuințe Privatizate
Statutul Cooperativei de Construcție a Garajelor
Statutul Întovărășirii Pomilegumicole
Regulamentul Filialei
Regulamentul Reprezentanței Societății cu Răspundere Limitată                                                          
Regulamentul Reprezentanței din Republica Moldova
Regulamentul Filialei persoanei juridice străine

 

Procese verbale

 

TITLU  
Proces-verbal al Adunării generale a membrilor Cooperativei de Producție

Proces-verbal al Adunării de constituire a Asociației Coproprietarilor în Condominiu                              

Proces-verbal al Adunării generale a membrilor Asociației Proprietarilor de Garaje
Proces-verbal al Adunării generale a asociaților persoanei juridice
Decizia asociatului Societății cu Răspundere Limitată

 

Altele

 

TITLU  
Proiectul dezmembrării (prin separare) a Societății cu Răspundere Limitată                                         
Proiectul dezmembrării (prin divizare) a Societății cu Răspundere Limitată
Contract de fuziune prin contopire
Contract de fuziune prin absorbție