Posturi vacante

 

27.06.2017

Aviz

 

      CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR AL „AGENȚIEI SERVICII PUBLICE”

 

A fost dat startul concursului pentru ocuparea funcției de Director al „Agenției Servicii Publice”.

Dosarele pentru înscriere pot fi depuse la sediul Cancelariei până în data de 12 iulie 2017, ora 16:00.

 

Candidații trebuie să dețină cetățenia Republicii Moldova, să cunoască limba română, să fie licențiați în drept sau economie, să dețină experiență profesională în funcții de conducere de minim cinci ani și să nu aibă antecedente penale.

 

Lista completă a cerințelor și informația privind condițiile de desfășurare a concursului au fost plasate pe pagina oficială a Cancelariei de Stat (http://www.cancelaria.gov.md). Pentru informații suplimentare, doritorii pot suna la numărul de telefon (022) 250-304.

 

Anunțul referitor la data, locul și ora desfășurării interviului va fi plasat pe pagina web a Cancelariei cu cel puțin trei zile înaintea datei de desfășurare. Rezultatele finale ale concursului vor fi anunțate până în data de 17 iulie 2017. Mandatul directorului „Agenției Servicii Publice” va fi de cinci ani.

 

 

 

31.07.2015

Aviz

      În rezultatul desfăşurării concursului la proba scrisă şi interviu la funcţia de registrator în oficiul teritorial Bălți al Camerei Înregistrării de Stat învingător a fost desemnat dl Bobotrîn Alexandru.

 

 

27.07.2015

Aviz

      În rezultatul probei scrise la concurs pentru ocuparea funcției de registrator în oficiul teritorial Bălți al Camerei Înregistrării de Stat, sunt desemnați următorii candidați:

  • Dna Tarlapan Laura;
  • Dnul Bobotrîn Alexandru.

       Desfășurarea interviului va avea loc la 29 iulie 2015, ora 10:30 pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73, bir.244.

 

 

20.07.2015

Aviz

      1. În conformitate cu pct.18 din Regulamentul privind modul de desfăşurare al concursului privind ocuparea funcţiei vacante de registrator la Î.S „Camera Înregistrării de Stat”, s-a stabilit că concursul la proba scrisă la funcţia de registrator în OT Bălți al CÎS va fi petrecut la data de 23 iulie 2015, ora 10.00 în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73, bir.244.

      2. Biroul personal şi lucrări de secretariat va înştiinţa personal candidații.

 

 

16.07.2015

Aviz

      În conformitate cu pct.17 din Regulamentul privind modul de desfăşurare al concursului privind ocuparea funcţiei vacante de registrator la Î.S „Camera Înregistrării de Stat”, pentru participare la concurs la funcţia de registrator în OT Bălți al CÎS au fost admiși la concurs următorii candidați:

  • Dna Tarlapan Laura;
  • Dnul Negruța Nichita;
  • Dnul Bobotrîn Alexandru.
 

 

03.07.2015

Aviz

     Cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției vacante de registrator în oficiul teritorial Bălți al Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”

 

 

 

24.01.2014

Aviz

      În rezultatul desfăşurării concursului la proba scrisă şi interviu la funcţia de registrator –şef de oficiu în oficiul teritorial Hînceşti al Camerei Înregistrării de Stat învingător a fost desemnată dna Taşca Zinaida.

 

 

20.01.2014

Aviz

      În rezultatul desfăşurării concursului la proba scrisă la funcţia de registrator –şef de oficiu Hînceşti dna Taşca Zinaida se admite la interviu care va avea loc la data de 21 ianuarie 2014, ora 14.00 în mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 73 în bir.244.

 

 

15.01.2014

Aviz

      1. În conformitate cu pct.18 din Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului privind ocuparea funcţiei vacante de registrator la Î.S „Camera Înregistrării de Stat”, s-a stabilit că concursul la proba scrisa la funcţia de registrator în OT Hînceşti al CÎS va fi petrecut la data de 18 ianuarie 2014, ora 10.00 în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73, bir.244.

      2. Biroul personal şi lucrări de secretariat va înştiinţa personal candidatul.
 

 

 

10.01.2014

Aviz

      În conformitate cu pct.17 din Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului privind ocuparea funcţiei vacante de registrator la Î.S „Camera Înregistrării de Stat”, pentru participare la concurs la funcţia de registrator în OT Hînceşti al CÎS a fost admis la concurs următorul candidat: dna Taşca Zinaida.

 

 

23.12.2013

 Aviz repetat

      cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de registrator în Oficiul teritorial Hînceşti al Î.S. ,,Camera Înregistrării de Stat".

      Regitrator - în Oficiul teritorial Hînceşti al Î.S. ,,Camera Înregistrării de Stat" - 1 unitate.

     Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 10 (zece) zile calendaristice din ziua publicării avizului.

    

 

 

01.12.2011

 Aviz

      cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de registrator în Oficiul teritorial Cahul al Î.S. ,,Camera Înregistrării de Stat".

      Regitrator - în Oficiul teritorial Cahul al Î.S. ,,Camera Înregistrării de Stat" - 1 unitate.

     Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 10 (zece) zile calendaristice din ziua publicării avizului.