Publicații

Situațiile financiare pentru anul 2016
Nota explicativă a situațiilor financiare pentru anul 2016
Raportul de audit privind situațiile financiare ale Camerei Înregistrării de Stat pentru anul 2016
Situațiile financiare pentru anul 2015
Nota explicativă a situațiilor financiare pentru anul 2015
Raportul de audit privind situațiile financiare ale Camerei Înregistrării de Stat pentru anul 2015
Informația despre retribuțiile membrilor organelor de administrare pentru anul 2015
Rezultatele activității Camerei Înregistrării de Stat pentru anul 2015
Aspecte din activitate
Raport de monitorizare a realizării Hotărârii Guvernului nr.778 din 04.10.2013 cu privire la unele măsuri de implementare a ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător
Prezentare Generală a activității Camerei Înregistrării de Stat