Rechizite bancare

Tarifele serviciilor cu plată prestate de Camera Înregistrării de Stat sunt aprobate prin Legea 220/2007.

 

Plăţile pentru înregistrare de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, furnizarea informaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali şi prestarea altor servicii în acest domeniu se achită concomitent cu depunerea cererii respective la filiala Camerei Înregistrării de Stat.

 

Autorităţilor publice informaţia din Registrul de stat se prezintă gratuit doar în formă electronică.

  

Plăţile pentru prestarea serviciilor se virează la contul Agenției Servicii Publice, Departamentul Înregistrare și Licențiere a Unităților de Drept:

 

Beneficiar: IP Agenția Servicii Publice 
IDNO: 1002600024700
Banca: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Cod: TREZMD2X
Cont curent IBAN: MD08TRPCCC518430E01231AA

 

Potrivit prevederilor Legii taxei de stat nr.1216-XII din 03.12.1992 , pentru autentificarea actelor de constituire s-a stabilit taxa de cîte 10 lei fiecare:

 

Beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat 
Cod fiscal: 1006601000037
Cont IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (codul beneficiarului conform localității)

Codul Eco: 142220 (taxa de stat)

BICul băncii: TREZMD2X
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat